Z Wettige wird am 24. September 2017 de Gmeindrot noi gwählt. Nebe foif bisherige treted au foif noii Kandidate aa.
Mir hend de Lutz Fischer-Lamprecht, de Daniel Notter, de Sandro Sozzi, de Michael Merkli und de Markus Haas (v.l.n.r.) zumene Interview troffe:
https://youtu.be/59blQwWnD1g